Bij ons kan U terecht met al uw vragen.

Onze Specialisaties

Onze advocaten hebben ieder hun vakgebied waarin ze zich ieder zonder schroom specialist mogen noemen.

 

Het leven bestaat evenwel uit meer dan vakgebieden alleen, en een juridisch probleem beperkt zich dan ook meestal niet tot ons vakgebied.

 

Onze kantoren vangen dit op door hun open werkstructuur, waardoor alle belangrijke informatie en kennis gemakkelijk en snel bij de behandelaar van uw persoonlijk dossier terechtkomt.

 

Indien U dus tijdens een consultatie zou te woord gestaan worden door een van onze advocaten, betekent dit niet dat deze er nadien alleen zal voorstaan, wel dat onze ganse ploeg hem met haar kennis en expertise, zal bijstaan waar nodig en zich zal inzetten om tot het door U beoogde resultaat te komen.

 

Dit is uw beste garantie om een geschil in uw voordeel te doen uitdraaien.

Invorderen facturen

(betwiste en niet betwiste)

Huur & handelshuur

Verkeersrecht

(Overtredingen, afhandelingen materiele & lichamelijke schade na verkeersongeval, geschillen met uw eigen verzekeraar)

Bouwrecht

(Aanneming, aansprakelijkheid van aannemer/bouwheer/architect)

Aansprakelijkheidsrecht

(Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid)

Huwelijk & samenlevingscontracten

(Echtscheiding, voorlopige en bewarende maatregelen, bemiddeling, onderhoudsbijdragen)

Schenkingen & testamenten

(Erfrecht, langstlevende echtgenoot, langstlevende samenwonende, reservataire erfgenamen)

Personen-, familie- & huwelijksvermogensrecht

(Vereffening en verdeling gemeenschappelijke vermogens)

Handels- & vennootschapsrecht

(Overnames, ondernemingen in moeilijkheden, handelsgeschillen)

Overeenkomsten

(Koop, verkoop, roerende huur, pacht, beëindiging van overeenkomsten, uitvoering van overeenkomsten)

Eigendomsrecht

(Eigendom, vruchtgebruik, erfpacht)

Consumentenbescherming

Productaansprakelijkheid

Fiscaal recht

Niet zeker of wij U kunnen helpen?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.